Regulament

Concurs de grafică | SCREENING TB

Tuberculoza se vindecă ! Stigmatizarea nu e calea de urmat.

I.Informații generale

Organizatorul concursului este Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta cu sediul in Sos. Viilor, nr. 90, sector 5, Bucuresti .

Concursul se derulează in cadrul proiectului “Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” derulat de către Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta în parteneriat cu Fundația Romanian Angel Appeal (RAA); Asociația Română Anti-SIDA (ARAS), Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate HIV/SIDA (UNOPA), Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS), Asociația SamuSocial din România, Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă (ASPTMR).         

II.Tema concursului

Tuberculoza se vindecă ! Stigmatizarea nu e calea de urmat.

III. Eligibilitate

IV. Calendarul concursului

Lansarea concursului 27.02.2023
Termen depunere lucrări 27.02.2023 – 17.03.2023, ora 23:59
Jurizare 18.03.2023 – 23.03.2023
Anunțarea rezultatelor 24.03.2023

Data si ora limită se consideră potrivit orei oficiale a României.

V. Conținutul  lucrărilor și modalitatea de depunere

1.  Este acceptatăorice lucrare grafică cu un subiect relevant pentru lupta împotriva tuberculozei (de exemplu: benzi desenate, imagini sugestive, catalog identitate vizuală,poster, etc) în formate care să poată fi declinate în materiale de conștientizare/promovare. Sunt acceptate lucrări grafice sau picturi pe teme diverse din sfera de activitate a luptei împotriva tuberculozei (de exemplu: traseu pacient de la depistare până la vindecare, combaterea stigmei, transmiterea mesajului „Tuberculoza se vindeca !”,importanta consecventei în administrarea tratamentului, importanța depistării precoce, etc).

Juriul va evalua:

2.    Concurenții  vor transmite propunerile până la data și ora menționate în calendarul concursului. Depășirea acestui termen va atrage descalificarea proiectului din concurs.

3.     Concurenții vor preda lucrările :

4.  Concurenții vor completa integral formularul de înscriere.

5 . Fiecare arhivă completa va cuprinde obligatoriu:

 În pregătirea și prezentarea propunerii și a fișierelor cuprinse în arhiva electronică se vor respecta toate prevederile Regulamentului și Temei de concurs. Nerespectarea condițiilor de predare și prezentare a propunerilor conduc la descalificarea propunerii.

VI. Juriul

Juriul va fi format din trei membri titulari și un membru supleant. Decizia sa este suverană și va fi respectată în consecință. Juriul este obligat să stabilească o ierarhie și un câștigător.

Componența Juriului:

Numele evaluatorilor va fi prezentat la festivitatea de premiere pentru a asigura derularea jurizării în condiți optime.

VII. Premiile

Se vor acorda următoarele premii:

Premiul I – 1000 euro, echivalentul în RON la cursul zilei.

Premiul de originalitate  – 500 euro, echivalentul în RON la cursul zilei.

Premiile sunt exprimate în sume nete, plata acestora fiind efectuată conform prevederilor Codului fiscal în vigoare, în maximum 30 zile de la finalizarea concursului.

VIII . Comunicare

IX. Proprietate intelectuală

X. Obligațiile câstigătorilor

XI. Contestații

Eventualele contestații se pot formula în scris și se pot trimite la adresa de email concurstb@screeningtb.ro, pâna cel tarziu în data de 26.03.2023.

XII. Dispoziții finale

Regulament concurs

Formular de înscriere concurs grafica

REZULTATE FINALE CONCURS GRAFICA SCREENING TB