Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta este promotor al controlului TB în România, implementând la nivel național Strategia WHO END TB 2016-2020.

Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta urmărește îmbunătățirea capacității tehnice a grupului țintă-profesioniști din sectorul socio-medical în identificarea, diagnosticul și tratamentului TB, inclusiv TB latentă, care permite un tratament corect al pacientului indiferent de regiunea în care este tratat încurajând colaborarea transregională a personalului medical.

Asociația Română Anti-Sida are experiență națională relevantă în furnizarea de servicii sociale și medicale pentru persoanele vulnerabile față de infecția cu HIV/TB, respectiv utilizatori de droguri injectabile, rromi, persoane implicate în prostituție.
Federația Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor afectate de HIV/SIDA (UNOPA) are o experiență de peste 16 ani în implementarea de proiecte adresate populației vulnerabile, pacienți cu TB și HIV.
Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate are experiență în peste 100 de proiecte și programe, dintre care unele dedicate domeniului instruirii personalului sociomedical, cu finanțare internă și internațională.
Asociația Samusocial din România are experiență de peste 14 ani în proiecte de consiliere socială, servicii medico-sociale pentru persoanele fără adăpost. 
Fundația Romanian Angel Appeal are experiență în furnizarea de cursuri de formare, de educație formală și non-formală pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile și pentru profesioniști. De asemenea, a dezvoltat și implementat servicii multidisciplinare pentru diverse grupuri vulnerabile. 
 Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză multi drog-rezistentă are experiență îndelungată în furnizarea de servicii de sprijin socio-medical pentru pacienții cu TB.