Cursurile de formare se adresează
următoarelor categorii de personal:

Asistenți
sociali
Asistenți medicali
comunitari
Asistenți
medicali
Mediatori
sanitari
Pentru fiecare dintre categoriile de personal mentionate mai sus, vor fi organizate cursuri de formare specifice, creditate de catre organismele profesionale de reglementare de care acestia apartin.

Condițiile de eligibilitate pentru a putea să
participați la aceste cursuri sunt următoarele:

Informații utile și instrucțiuni
pentru înscriere:

  • - Candidatul va completa dosarul cu toate documentele solicitate și va semna fiecare anexă. Documentele anexate în copie vor fi adnotate conform cu originalul și vor fi semnate de candidat
  • - Dosarul într-un exemplar original, va fi depus, ulterior înscrierii online, la sediul de implementare a proiectului sau în locații regionale ce urmează a fi stabilite în momentul deschiderii sesiunilor de înscriere și anunțate pe pagina web a proiectului
  • - Comisia de evaluare și selecție va verifica fiecare dosar și va evalua candidatura prin calificativul admis/respins
  • - Nerespectarea oricăruia dintre criteriile de eligibilitate va duce la respingerea dosarului
  • - Lista finală a participanților ale căror dosare de înscriere au fost admise va fi întocmită pe baza principiului ”primul venit- primul servit”
  • - Se va lua în considerare data și ora înscrierii online

De ce să participi la cursuri?

Prin activitățile și obiectivele proiectului se asigură accesul persoanelor din grupul țintă la metode rapide de diagnostic, se îmbunătățește rata de diagnostic a cazurilor de tuberculoză sensibilă, se încurajează tratamentul medical și de suport al cazurilor de tuberculoză, sprijinul financiar al persoanelor sărace, precum și îmbunătățirea capacității sistemului sanitar de control al tuberculozei.

ÎNSCRIE-TE ACUM
532

persoane din sectorul medical si socio-medical certificate ca urmare a imbunatatirii nivelului de cunostinte

560

persoane din sectorul medical si socio-medical vor beneficia de formare in prevenirea si screeningul TB, inclusiv TB latenta

60

persoane din sectorul medical si socio-medical vor participa la schimburi de bune practici in state membre ale Uniunii Europene