A2.3 Participarea a 60 de profesionisti implicati in prevenirea, depistarea precoce, diagnosticul si tratamentul precoce al TB, inclusiv al TB latente (ex.psihologi, asistenti sociali, asistenti medicali comunitari, asistenti medicali, mediatori sanitari etc.) la schimb de experienta/ schimb de bune practici in State Membre ale UE.”

Absolventii programului de formare “Curs privind rolul asistenței medicale primare și comunitare în prevenirea, depistarea precoce și abordul medical și social integrat al cazurilor de TB, inclusiv TB latentă”, au oportunitatea de a aplica pentru participarea la  activitatea schimb de experiență și bune practice

Schimbul de bune practici se va organiza în București, în perioada 29 septembrie-2 octombrie 2022 cu participarea specialiștilor în domenii relevante din țări membre UE
Perioada de inscriere: 29 iunie - 26 septembrie 2022

Condiţiile de participare se regăsesc mai jos:


Conditiile de eligibilitate (cumulative) pentru a putea participa la schimbul de bune practici:

  • Este angajat intr-o instituție publică care oferă servicii în domeniul prevenirii, depistării precoce (screening), diagnosticului și tratamentului precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente.
  • A participat la „Cursul privind rolul asistenței medicale primare și comunitare în prevenirea, depistarea precoce și abordul medical și social integrat al cazurilor de TB, inclusiv TB latentă”  și a obținut diploma de absolvire a cursului

Documentele necesare inscrierii sunt urmatoarele:

Informaţii utile şi instrucţiuni pentru înscriere:

  • Candidatul va completa dosarul cu toate documentele solicitate şi va semna fiecare anexă,
  • Dosarul intr-un exemplar original, va fi trimis prin poştă sau curier, ulterior ȋnscrierii online, la sediul de implementare a proiectului.
  • Comisia de evaluare şi selecţie va verifica fiecare dosar şi va evalua candidatura prin calificativul admis/respins.
  • Nerespectarea oricaruia dintre criteriile de eligibilitate va duce la respingerea dosarului.
  • Lista finală a participanţilor ale caror dosare de ȋnscriere au fost admise va fi ȋntocmită pe baza principiului „primul venit – primul servit”
  • Se va lua ȋn considerare data şi ora ȋnscrierii online.
Asistenți
sociali


Locuri disponibile: 10

Asistenți medicali
comunitari


Locuri disponibile: 30

Asistenți
medicali


Locuri disponibile: 20

Dimensiunea maxima acceptata pentru fiecare fisier este de 50MB.

* Selecteaza toate fisierele pe care vrei sa le incarci (Se poate face selectie multipla tinand apasat pe tasta CTRL).

** Sunt acceptate doar fisierele cu extensiile jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx

Incarca


532

persoane din sectorul medical si socio-medical certificate ca urmare a imbunatatirii nivelului de cunostinte

560

persoane din sectorul medical si socio-medical vor beneficia de formare in prevenirea si screeningul TB, inclusiv TB latenta

60

persoane din sectorul medical si socio-medical vor participa la schimburi de bune practici in state membre ale Uniunii Europene