Comunicat de presă – Lansare Târgoviște

Cel mai amplu  program de screening al tuberculozei derulat de Ministerul Sănătății  la nivel national ajunge în județul Dâmbovița! 

Consiliul Județean Dâmbovița, Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița, comunitatea medicală și autoritățile locale din localitățile vizate sunt parteneri publici oficiali în cel mai mare proiect de depistare activă a tuberculozei aflat în desfășurare și care astfel pune județul Dâmbovița pe harta luptei împotriva tuberculozei. 

Proiectul: „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”  este implementat de Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” împreună cu organizația Romanian Angel Appeal  în beneficiul comunităților din județul Dâmbovița și vizează 6  comune unde au fost depistate cazuri de tuberculoză în 2018.

Este vorba despre cel mai amplu proiect de screening al tuberculozei derulat de Ministerul Sănătății în Romania în ultimii 30 de ani și marchează cea mai vizibilă componentă publică de luptă împotriva infecției cauzate de bacilul Koch în condițiile în care România este țara din Uniunea European cel mai grav afectată de tuberculoză. Județul Dâmbovița înregistrează conform statisticilor Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control a Tubercurclozei o incindență de 44.7 îmbolnăviri la suta de mii de locuitori. 

INCIDENȚA GLOBALĂ A TB PE JUDEȚE ÎN ANUL 2018
PNPSCT – Baza Națională de Date TB actualizate pentru raportare ian. 2019

Județul Dâmbovița se află în partea a doua a clasamentului național în ceea ce privește incidența tuberculozei, cu un număr de bolnavi 10 ori mai mare decât media țărilor din Uniunea Europeană. 

În activitatea de screening din județul Dâmbovița Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” și RAA  vor folosi caravana mobilă, dotată și acreditată pentru screening radiologic și diagnostic molecular rapid al tuberculozei care  va fi prezentă în județul Dâmbovița în următoarele 30 de zile după un program bine stabilit.

Caravană mobilă este un cabinet medical mobil dotat cu aparatură modernă de radiologie, instrumente de analiză și depistare precoce a microbului tuberculozei, iar asistența este asigurată de un echipaj format din trei profesioniști și partenerii de la RAA.

Echipele proiectului se vor deplasa în comunitățile rurale pentru depistarea activă a cazurilor de tuberculoză, inclusiv a tuberculozei latente, fără simptome de boală.

Organizația Romanian Angel Appeal are în responsabilitate activitatea de mobilizare a comunităților din județul Dâmbovița care au prezentat un nivel ridicat de incidență TB în anul 2018, în vederea organizării și derulării operațiunilor de screening TB.

Comunitățile cu cel mai mare număr de cazuri aflate în tratament la nivelul anului 2018 sunt: Cojasca, Brezoaele, Lungulețu, Potlogi, Poiana și Mogoșani.

Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” București este cea mai importantă unitate medicală din România cu tradiție în depistarea și tratarea bolilor pulmonare, în implementarea strategiei naționale de supraveghere și control al tuberculozei din România.   Țara noastră rămâne în topul țărilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul cazurilor de tuberculoză. În anul 2018, potrivit datelor Programului Național de Supraveghere și Control al Tuberculozei, în România au fost înregistrate 11.630 de cazuri de tuberculoză, la adulți. Dintre acestea, 9.818 au fost cazuri noi, iar 1.812 au fost recidive.

Proiectul care are o perioadă de derulare de cinci ani (martie 2018 – 2023) este axat pe prevenirea, screeningul și diagnosticul tuberculozei (TB), inclusiv al tuberculozei latente, într-un grup țintă de 75.010 persoane la nivel național, selectate din grupuri vulnerabile: persoane din comunități rurale, persoane fără adăpost, persoane care suferă de dependență de alcool, droguri sau alte substanțe toxice, respectiv persoane private de libertate sau aflate sub control judiciar.

În același timp, proiectul urmărește optimizarea diagnosticării și a tratamentului împotriva TB  pentru 15.003 de români, care ar putea fi depistați în urma screningului, prin activități care includ reevaluarea periodică, în vederea creșterii aderenței la tratament, precum și prin elaborarea de rapoarte, studii și propuneri de politici publice pe baza datelor obținute în urma acțiunilor de screening, în conformitate cu Strategia Națională de Control al Tuberculozei 2015-2020.

Proiectul include și o serie de activități de formare specifică pentru 560 de specialiști din sfera socio-medicală, pentru îmbunătățirea nivelului de cunoștințe teoretice și practice și creșterea capacității tehnice în relație cu prevenirea, depistarea precoce, diagnosticul și tratamentul TB. Este vorba despre asistenți sociali, asistenți medicali comunitari, asistenți medicali și mediatori sanitari, care vor beneficia de cursuri de educație. 

Având în vedere că România este țara cu cea mai mare încidență a tuberculozei din Uniunea Europeană, proiectul vizează creșterea accesului la servicii medicale durabile și de înaltă calitate, inclusiv servicii sociale de interes general prin organizarea screeningului cu ajutorul  caravanelor mobile.

Date tehnice despre proiect:

Proiectul „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” – cod SMIS 2014+: 117426 este cofinanțat din Programul  Operațional Capital Uman 2014-2020.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 68.369.935,23 lei (aproximativ 14,4 milioane de euro).

Proiectul este implementat de către Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, în parteneriat cu: 

  • Asociația Română Anti-SIDA (ARAS)
  • Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA)
  • Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS)
  • Asociația SamuSocial din România
  • Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă (ASPTMR)
  • Fundația Romanian Angel Appeal (RAA)

Acest proiect este parte integrantă din Strategia Națională de Control al Tuberculozei.

Pentru mai multe informații despre proiect vă invităm sa vizitați : www.screeningtb.ro

Târgoviște – 25.02.2020